Thợ sơn nhà

Có nên bả Matit trước khi sơn? Có nên bả Matit trước khi sơn?
Bả matit là gì? Matit là sản phẩm rắn màu trắng có dạng sệt hoặc bột. Bột Matit là nguyên liệu thường được dùng làm phẳng, làm mịn tường...